Why Our Time ?

ชีวิตมหาวิทยาลัยกับการทำงานเป็นสิ่งที่เรียกว่าแยกออกจากกันไม่ได้

"เวลาของเรา" ที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลาที่สนุกสนาน เป็นประสบการณ์ เป็นความทรงจำ เป็นเวลาที่เราสร้างเพื่อน และอาจพบเพื่อนแท้ไปตลอดชีวิต ดังนั้นกิจกรรมใดๆ ไม่ควรถูกโยนทิ้งไปเพียงเพราะขาดการสนับสนุน ไม่ว่าจากทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หรือ สปอนเซอร์ที่สนับสนุนทางด้านการเงิน)จึงขอเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยให้กิจกรรมสร้างสรรค์สำเร็จขึ้นมาได้
OUR TIME อยากเห็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นำสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กสู่สังคม จึงขอเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยให้กิจกรรมสร้างสรรค์สำเร็จขึ้นมาได้

How To

1) เข้ามาที่เว็บไซต์ www.ourtime.tv

2) ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูลบัตรนิสิต/นักศึกษา)

3) ส่งรูปหรือวีดีโอ แนะนำกลุ่มหรือแนะนำโครงการ พร้อมรายละเอียดแนบมาที่ ourtime_2012@thewhiteboardway.com

4) ร่วมกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อระดมทุน

5) แบ่งปันความสำเร็จของโครงการคุณให้กับเพื่อนๆ